Nama Buah Muda (Pocèd) dalam Bahasa Madura

Advertisement

Ads

Nama Buah Muda (Pocèd) dalam Bahasa Madura

Sabtu, 07 November 2015

Kekayaan Bahasa Madura menciptakan berbagai istilah yang luas. Bahkan masyarakat Madura sendiri, tak banyak mengetahui ragam istilah dalam Bahasa Madura. Terlebih kaum muda yang bahkan sudah mulai meninggalkan Bahasa Madura.

Salah satu istilah dalam Bahasa Madura yang tak banyak kita ketahui ialah nama buah muda atau pocèd. Untuk memperkaya Bahasa Madura, berikut ini daftar buah muda yang memiliki nama tersendiri dalam Bahasa Madura.
 1.  Pocèddhâ Accem (Asam)                   : Cemplèng, Mancèr atau Komancèr
 2. Pocèddhâ Bâlinjo (Belinjo)                 : Kroto
 3.  Pocèddhâ Jhâmbhu (Jambu)              : Karo
 4. Pocèddhâ Jhâghung (Jagung)             : Jhanten, Karates
 5. Pocèddhâ Kadhelli (Kedelai)             : Kempèng
 6. Pocèddhâ Kapo (Kapuk)                    : Coro’
 7. Pocèddhâ Kacang (Kacang)               : Bhasengngot
 8. Pocèddhâ Manggis (Manggis)            : Bhâlibhâr
 9. Pocèddhâ Nangka (Nangka)               : Tèwèl, Bhâbbhâl
 10. Pocèddhâ Nyèor (Kelapa)                  : Cengkèr
 11. Pocèddhâ Pao (Mangga)                     : Pakèl, Pencèt
 12. Pocèddhâ Pènang (Pinang)                 : Bhâlebbher
 13. Pocèddhâ Somangka (Semangka)      : Kalonco
 14.  Pocèddhâ Sokon (Sukun)                   : Torngo
 15. Pocèddhâ Tèmon (Mentimun)            : Serret                        

Itulah nama buah muda (Pocèd) dalam bahasa Madura yang memiliki istilah tersendiri. Semoga informasi ini dapat memperkaya aspek kebahasaan kita sebagai warga Madura.


Sumber : Kosa Kata Bahasa Madura Lengkap: Bastari dan Yoesi Ika Fiandarti.  tk: Karya Simpati Mandiri: 2009
Author : Unzilatur Rahmah | Foto : © 2015 - Ahmad/eMadura.com